Kwalifikacja A32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

styczeń 2015

Kwalifikacja A.32 – styczeń 2015