Kwalifikacja E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Kwalifikacja E14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami