Kwalifikacja TG17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.