Kwalifikacja ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.