Kwalifikacja ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.