Kwalifikacja M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja MG.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016