Kwalifikacja MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

październik 2016

Kwalifikacja M.20 – październik 2016