Kwalifikacja A1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.