Kwalifikacja M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.