Kwalifikacja AU18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych (731808), Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (311931)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji