Wybierz obszar poniżej (kliknij, aby rozwinąć)

administracyjno-usługowy (AU)
Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego
Kwalifikacja AU14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja AU15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Kwalifikacja AU18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja AU19 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
Kwalifikacja AU20 Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja AU21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów
Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Kwalifikacja AU26 Projektowanie fryzur
Kwalifikacja AU28 Realizacja projektów multimedialnych
Kwalifikacja AU29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Kwalifikacja AU31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Kwalifikacja AU32 Organizacja transportu
Kwalifikacja AU33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Kwalifikacja AU34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Kwalifikacja AU35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja AU36 Prowadzenie rachunkowości
Kwalifikacja AU39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
Kwalifikacja AU46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Kwalifikacja AU50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
Kwalifikacja AU59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Kwalifikacja AU61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kwalifikacja AU62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Kwalifikacja AU63 Organizacja i prowadzenie archiwum
Kwalifikacja AU64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
Kwalifikacja AU65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Kwalifikacja AU66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
Kwalifikacja AU67 Świadczenie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
Kwalifikacja AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Kwalifikacja AU69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego