Podziel się linkiem do serwisu z koleżanką, kolegą.

 Szukaj kwalifikacji po nazwie zawodu 
lub
 Wybierz obszar poniżej (kliknij, aby rozwinąć) 

administracyjno-usługowy (AU)
Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego
Kwalifikacja AU5 Wytwarzanie wyrobów ze szkła NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU8 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU10 Wytwarzanie obuwia NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
Kwalifikacja AU14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja AU15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
Kwalifikacja AU16 Realizacja procesów introligatorskich
Kwalifikacja AU17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych
Kwalifikacja AU18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
Kwalifikacja AU19 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
Kwalifikacja AU20 Prowadzenie sprzedaży
Kwalifikacja AU21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów
Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Kwalifikacja AU24 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU25 Prowadzenie działalności handlowej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU26 Projektowanie fryzur
Kwalifikacja AU27 Wykonywanie prac biurowych
Kwalifikacja AU28 Realizacja projektów multimedialnych
Kwalifikacja AU29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Kwalifikacja AU31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Kwalifikacja AU32 Organizacja transportu
Kwalifikacja AU33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Kwalifikacja AU34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Kwalifikacja AU35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Kwalifikacja AU36 Prowadzenie rachunkowości
Kwalifikacja AU37 Obsługa operacyjna portu lotniczego NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
Kwalifikacja AU40 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
Kwalifikacja AU41 Pełnienie wachty morskiej i portowej
Kwalifikacja AU42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
Kwalifikacja AU43 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
Kwalifikacja AU46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
Kwalifikacja AU47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Kwalifikacja AU49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
Kwalifikacja AU50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
Kwalifikacja AU54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
Kwalifikacja AU55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków NOWOŚĆ!
Kwalifikacja AU56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
Kwalifikacja AU57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
Kwalifikacja AU58 Przetwórstwo wytworów papierniczych
Kwalifikacja AU59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
Kwalifikacja AU60 Wykonywanie badań analitycznych
Kwalifikacja AU61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Kwalifikacja AU62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
Kwalifikacja AU63 Organizacja i prowadzenie archiwum
Kwalifikacja AU64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
Kwalifikacja AU65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
Kwalifikacja AU66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
Kwalifikacja AU67 Świadczenie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
Kwalifikacja AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
Kwalifikacja AU69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
budowlany (BD)
Kwalifikacja BD1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Kwalifikacja BD2 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
Kwalifikacja BD4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Kwalifikacja BD5 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Kwalifikacja BD6 Wykonywanie izolacji przemysłowych
Kwalifikacja BD7 Wykonywanie izolacji budowlanych
Kwalifikacja BD8 Wykonywanie robót dekarskich
Kwalifikacja BD11 Wykonywanie robót ciesielskich
Kwalifikacja BD12 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Kwalifikacja BD14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Kwalifikacja BD16 Montaż konstrukcji budowlanych
Kwalifikacja BD17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kwalifikacja BD18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kwalifikacja BD19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
Kwalifikacja BD20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
Kwalifikacja BD25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Kwalifikacja BD26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Kwalifikacja BD29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Kwalifikacja BD30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Kwalifikacja BD31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Kwalifikacja BD32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
elektryczno-elektroniczny (EE)
Kwalifikacja EE1 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
Kwalifikacja EE2 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Kwalifikacja EE3 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja EE4 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EE5 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja EE7 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
Kwalifikacja EE8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
Kwalifikacja EE9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
Kwalifikacja EE10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
Kwalifikacja EE11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
Kwalifikacja EE12 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
Kwalifikacja EE15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
Kwalifikacja EE16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EE17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EE18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EE19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EE20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EE21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EE22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja EE23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kwalifikacja EE24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
Kwalifikacja EE25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
Kwalifikacja EE26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Kwalifikacja EE27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
Kwalifikacja EE28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
Kwalifikacja EE29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
Kwalifikacja EEXX Projektowanie baz danych i stron internetowych NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EEYY Programowanie i testowanie aplikacji NOWOŚĆ!
Kwalifikacja EEZZ Algorytmika, struktury danych i nauka programowania NOWOŚĆ!
mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG)
Kwalifikacja MG3 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Kwalifikacja MG5 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kwalifikacja MG6 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych
Kwalifikacja MG7 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych
Kwalifikacja MG8 Wykonywanie prac wiertniczych
Kwalifikacja MG9 Eksploatacja otworowa złóż
Kwalifikacja MG10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
Kwalifikacja MG11 Eksploatacja złóż podziemnych
Kwalifikacja MG12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Kwalifikacja MG15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja MG16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Kwalifikacja MG17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Kwalifikacja MG18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
Kwalifikacja MG20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Kwalifikacja MG21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
Kwalifikacja MG22 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
Kwalifikacja MG24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
Kwalifikacja MG27 Wykonywanie prac lakierniczych
Kwalifikacja MG30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Kwalifikacja MG31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
Kwalifikacja MG32 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
Kwalifikacja MG34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
Kwalifikacja MG35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
Kwalifikacja MG36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
Kwalifikacja MG37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
Kwalifikacja MG38 Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych
Kwalifikacja MG39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Kwalifikacja MG40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
Kwalifikacja MG41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
Kwalifikacja MG42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Kwalifikacja MG43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
medyczno-społeczny (MS)
Kwalifikacja MS1 Świadczenie usług w zakresie masażu
Kwalifikacja MS2 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Kwalifikacja MS3 Ochrona osób i mienia
Kwalifikacja MS4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Kwalifikacja MS5 Świadczenie usług opiekuńczych
Kwalifikacja MS6 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Kwalifikacja MS7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Kwalifikacja MS9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Kwalifikacja MS10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
Kwalifikacja MS11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Kwalifikacja MS13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Kwalifikacja MS14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Kwalifikacja MS15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Kwalifikacja MS16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
Kwalifikacja MS17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
Kwalifikacja MS18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
Kwalifikacja MS19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
Kwalifikacja MS20 Wykonywanie działań ratowniczych
Kwalifikacja MS21 Zarządzanie działaniami ratowniczymi