Podziel się linkiem do serwisu z koleżanką, kolegą.

 Szukaj kwalifikacji po nazwie zawodu 
lub
 Wybierz obszar poniżej (kliknij, aby rozwinąć) 

branża budowlana (BUD)
Kwalifikacja BUD.01  Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
Kwalifikacja BUD.02  Wykonywanie robót ciesielskich
Kwalifikacja BUD.03  Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
Kwalifikacja BUD.04  Wykonywanie robót kamieniarskich
Kwalifikacja BUD.05  Wykonywanie robót kominiarskich
Kwalifikacja BUD.06  Wykonywanie izolacji budowlanych
Kwalifikacja BUD.07  Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych
Kwalifikacja BUD.08  Montaż konstrukcji budowlanych
Kwalifikacja BUD.09  Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Kwalifikacja BUD.10  Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej
Kwalifikacja BUD.11  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
Kwalifikacja BUD.12  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Kwalifikacja BUD.13  Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Kwalifikacja BUD.14  Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Kwalifikacja BUD.15  Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Kwalifikacja BUD.16  Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Kwalifikacja BUD.17  Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Kwalifikacja BUD.18  Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
Kwalifikacja BUD.19  Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Kwalifikacja BUD.20  Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Kwalifikacja BUD.21  Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
Kwalifikacja BUD.22  Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
Kwalifikacja BUD.23  Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Kwalifikacja BUD.24  Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
Kwalifikacja BUD.25  Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikacja BUD.26  Wykonywanie robót zduńskich 
branża opieki zdrowotnej (MED)