Sesja 1. 2021 Zima (Styczeń – Luty 2021)

Część pisemna – 12 stycznia 2021

Część praktyczna:

Model „d” – 11 stycznia 2021

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 13 stycznia do 19 lutego 2021

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2021

Część pisemna – 22 czerwca 2021

Część praktyczna:

Model „d” – 21 czerwca 2021

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 23 czerwca do 8 lipca 2021

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: MS.20 oraz MS.21 (technik pożarnictwa; Czerwiec 2021)

MS.20

Część pisemna – 28 maja 2021

Część praktyczna – od 21 czerwca do 24 czerwca 2021 (model „w”)

MS.21

Część pisemna – 1 czerwca 2021

Część praktyczna – 2 czerwca 2021 (model „d”)

Żródło: CKE