Sesja 1. Styczeń – luty 2019

Część pisemna – 10 stycznia 2019

Część praktyczna:

Model „d” – 9 stycznia 2019

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 11 stycznia do 16 lutego 2019

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2019

Część pisemna – 18 czerwca 2019

Część praktyczna:

Model „d” – 17 czerwca 2019

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 21 czerwca do 4 lipca 2019

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa 2019 Maj)

Z.22, MS.20

Część pisemna – 7 maja 2019

Część praktyczna – od 8 maja do 25 maja 2019 r. (model „w”)

Z.23, MS.21

Część pisemna – 5 czerwca 2019

Część praktyczna – 6 czerwca 2019 r. (model „d”)

Żródło: CKE