Sesja 1. Styczeń – luty 2018

Część pisemna – 11 stycznia 2018

Część praktyczna:

Model „d” – 10 stycznia 2018

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 12 stycznia do 17 lutego 2018

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2018

Część pisemna – 19 czerwca 2018

Część praktyczna:

Model „d” – 26 czerwca 2018

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 22 czerwca do 4 lipca 2018

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23 (technik pożarnictwa)

Z.22, MS.20

Część pisemna – 7 maja 2018

Część praktyczna – od 8 maja do 25 maja 2018

Z.23

Część pisemna – 5 czerwca 2018

Część praktyczna – 6 czerwca 2018

Żródło: CKE