Sesja 1. 2022 Zima (Styczeń – Luty 2022)

Część pisemna – 11 stycznia 2022

Część praktyczna:

Model „d” – 10 stycznia 2022

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 12 stycznia do 6 lutego 2022

Sesja 2. Lato (Czerwiec – lipiec 2022)

Część pisemna – 21 czerwca 2022

Część praktyczna:

Model „d” – 20 czerwca 2022

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 22 czerwca do 6 lipca 2022

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22 oraz Z.23 (technik pożarnictwa; Czerwiec 2022)

Z.22

Część pisemna – 10 maja 2022

Część praktyczna – 30 maja 2022 (model „w”)

Z.23

Część pisemna – 31 maja 2022

Część praktyczna – 1 czerwca 2022 (model „d”)

Żródło: CKE