Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Sesja 1. 2024 Zima

Część pisemna – 10 stycznia 2024

Część praktyczna:

Model „d” – 9 stycznia 2024

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 9 do 20 stycznia 2024

Sesja 2. 2024 Lato

Część pisemna – 4 czerwca 2024

Część praktyczna:

Model „d” – 3 czerwca 2024

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 3 do 15 czerwca 2024

Sesja dla kwalifikacji: Z.22, MS.20,  Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; Maj 2023)

Z.22 oraz MS.20

Część pisemna – 10 maja 2024

Część praktyczna – 23 maja 2024 (model „w”)

Z.23 oraz MS.21

Część pisemna – 27 maja 2024

Część praktyczna – 28 maja 2024 (model „d”)

Formuła 2019

Sesja 1. 2024 Zima
___________________________________________________________________

Termin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r.

Część pisemna – 10 – 14 stycznia 2023

Część praktyczna:

Model „d” – 9 stycznia 2023

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 9 do 21 stycznia 2023

Termin dodatkowy: 30 – 31 stycznia 2023 r.

Część pisemna – 30 stycznia 2023

Część praktyczna:

Model „d” – 31 stycznia 2023

Modele: „w”, „wk” i „dk” – 31 stycznia 2023

Sesja 2. 2023 Lato

Termin główny: 1 – 18 czerwca 2023 r.

Część pisemna – 2 – 7 czerwca 2023

Część praktyczna:

Model „d” – 1 czerwca 2023

Modele: „w”, „wk” i „dk” – od 1 do 18 czerwca 2023

Termin dodatkowy: 28 – 29 czerwca 2023 r.

Część pisemna – 28 czerwca 2023

Część praktyczna:

Model „d” – 29 czerwca 2023

Modele: „w”, „wk” i „dk” – 29 czerwca 2023

Sesja dla kwalifikacji: BPO.03 i BPO.04 (technik pożarnictwa)

BPO.03

Część pisemna

Termin główny 8 – 13 maja 2023 r.

Termin dodatkowy 5 czerwca 2023 r.

Część praktyczna

Termin główny 15 – 30 maja 2023 r. (model „w”)

Termin dodatkowy 12 czerwca 2023 r. (model „w”)

BPO.04

Część pisemna

Termin główny 22 – 27 maja 2023 r

Termin dodatkowy 5 czerwca 2023 r.

Część praktyczna

Termin główny 30 maja 2023 r. (model „d”)

Termin dodatkowy 12 czerwca 2023 r. (model „d”)

Żródło: CKE