Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Zadania z informatora – AU.20