Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.