Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.