Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.