Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.