Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.