Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.