Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.