Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.