Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.