Kwalifikacja AU22 Obsługa magazynów

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.