Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.