Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.