Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.