Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.