Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.