Kwalifikacja AU23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.