Kwalifikacja AU25 Prowadzenie działalności handlowej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.