Kwalifikacja AU25 Prowadzenie działalności handlowej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.