Kwalifikacja AU29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.