Kwalifikacja AU29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.