Kwalifikacja AU29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.