Kwalifikacja AU29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.