Kwalifikacja AU29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.