Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.