Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.