Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.