Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.