Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.