Kwalifikacja AU30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.