Kwalifikacja AU31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Technik spedytor (333108)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019

Wcześniejsze egzaminy dla tego zawodu:
Kwalifikacja A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
Kwalifikacja A.29 Obsługa klientów i kontrahentów