Kwalifikacja AU34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.