Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Zadania z informatora – AU.35