Kwalifikacja AU35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.