Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
AU.36. Prowadzenie rachunkowości

Zadania z informatora – AU.36