Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.