Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.